Noen av våre produkter
Some of our products

PÆREBLOKK
FORE-SHEET BLOCK
KROK
HOOK
MESSINGSTOPPER
BRASS STOPPERS
ENKEL BLOKK M/HUNSVOTT
SINGEL BLOCK W/BECKET

TRIPPEL BLOKK
TRIPLE BLOCK
KOFILNAGLER
BELAYING_PIN
STROPPE BLOKK
BLOCK FOR ROPE-STRAP
DOBBEL BLOKK
DOUBLE BLOCK

RUNDKAUSER
ROUND THIMBLES
POKKENHOLTKAUSER
LIGNUM VITAE THIMBLES
JOMFRU
DEAD EYES
KRYSSHOLT
CLEATS

KVADRATFLETTA TROSSE
MASTERING
MAST_HOOP
KVADRATFLETTA TROSSE

HAMPESNØRE
HEMP CORD
RAKKEKLODER
BULL`S EYE

 
TAUVERK
             
TALG
TALLOW


Kunder   Produkter Brosjyre Prisliste Pricelist Informasjon Startsiden