Robline side 1 Robline side 2 Robline side 3 NavyFlex side 1 NavyFlex side 2 NavyFlex side 3 Referanser

NAVY FLEX
®

Til løpende gods


3-slått
Minimum
bruddstyrke i kp.
3-slått
Minimum
bruddstyrke i kp.
4-slått
Minimum
bruddstyrke i kp.
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
18 mm
550
960
1425
2030
2790
3500
4450
20 mm
22 mm
24 mm
26 mm
28 mm
30 mm
32 mm
5370
6500
7600
8800
10100
12000
12800
16 mm
20 mm
24 mm
26 mm
28 mm
36 mm
38 mm
42 mm
44 mm
3500
5370
7600
8800
10100


Takkelgarn, tjærede
2,2 mm syntetisk mærling 0,5 kg
3,0 mm syntetisk hyssing 0,5 kg
4,0 mm syntetisk sjømanssgarn 2,5 kg
5,0 mm syntetisk sjømannsgarn 2,5 kg
Stagwire, galvanisert
- 6 x 7 med fiber- eller stålhjerte
- 6 x 19 Seale med fiber- eller stålhjerte
- 6 x 36 Wa/Se med fiber- eller stålhjerte


Naturprodukter
Trosser
Minimum
bruddstyrke i kp
3- og 4-slått hamp i tjæret eller
utjæret utførelse, 4 - 36 mm
3-slått manilla, 6 - 36 mm

28 mm
36 mm
40 mm
44 mm
Kvadratflettet Navy Flex®
Kvadratflettet Navy Flex®
Kvadratflettet Navy Flex®
Kvadratflettet Navy Flex®
10700
16700

20500
24600


Randers Reb A/S
Randers Reb A/S er grunnlagt i 1840 og er dermed en av Danmarks eldste industrivirksomheter. Virksomheten produserer ståltau, Taifun og tauverk i syntetiske og naturmaterialer. Produktutviklingen skjer i nært samarbeide med brukerne som blandt annet utfører langtidstest av nye produkter.

Importør: Veteran-Rig
Box 63, N-4853 His
Mobil: +47 906 52963
www.veteran-rig.no